Doelstellingen

In 1994 hebben de heren D. ter Steege en H. Strieks “vooronderzoek verricht om er achter te komen of in Notter en Zuna een belangenvereniging levensvatbaar zou zijn. In 1995, het 50 jarig bevrijdingsjaar, is die levensvatbaarheid overduidelijk gebleken in de saamhorigheid rond het herdenkingsfeest. In datzelfde jaar is het gemeenschappelijk belang Notter-Zuna officieel als vereniging opgericht met vijf bestuursleden uit Notter en vier uit Zuna

De doelstelling van de vereniging is:

  • het onderhouden van de contacten met de inwoners van Notter en Zuna
  • het onderhouden van de contacten met de lokale overheden ( de gemeente Wierden ), provinciale overheden ( de provincie) en andere overheden zoals de landinrichtingscommissie.

Aanvankelijk richt het GBNZ zich met deze doelstellingen op drie terreinen:

  1. Het behoud van het basisonderwijs in de buurtschap.
  2. Het op een hoger plan brengen van de verkeersveiligheid.
  3. Het voorkomen dat de gemeente Wierden ( en dus ook de buurtschappen) niet verknipt wordt in het kader van de gemeentelijke herindeling.

In 1999 ondertekent het GBNZ een convenant met de gemeente Wierden. Vanaf dat moment is er recht van inspraak en advies. Op het gebied van communicatie wordt het volgende afgesproken:

  • er vindt structureel overleg plaats tussen de de gemeente en het GBNZ.
  • ieder jaar voeren b en w van de gemeente Wierden en het GBNZ een gesprek over knelpunten.
  • Wanneer de situatie daarom vraagt, vinden er tussentijdse besprekingen plaats.

Bestuursleden van het GBNZ zitten in diverse klankbordgroepen van de gemeente.

Het GBNZ presenteert zich aanvankelijk in een bewaarboekje. Hierin worden ook de jaarprogramma’s van gebouw “Irene” en de  “School met de bijbel” en diverse verenigingen die in Notter en Zuna actief zijn, opgenomen. Inmiddels hebben veel verenigingen, waaronder GBNZ een eigen website.