Bestuur

Het bestuur van het GBNZ bestaat uit 9 leden. Hebt u vragen of suggesties neem dan contact op met een van de leden of stuur een mail via de contactpagina.

Menno Pijffers
Voorzitter

Smeijersdijk 9, Zuna
0548-514338
06-51383927

Ada Bosch
Plaatsvervangend voorzitter

Zunaweg 10, Zuna
0548-513515

Taken: Ouderenmiddag

Susanne Plomp
Secretaris

Eusinkweg 5, Notter
0548-519424
06-20612429

Taken: Contactpersoon evenementenweide

Wim Dekkers
Penningmeester

Zunaweg 2, Notter
0548-517421

Marjolein Smit
Bestuurslid

Eusinkweg 5b, Notter
06-30332471

Wim ten Bolscher
Bestuurslid

Smeijersdijk 7, Zuna
0548-540565

Taken: Pontje, Ommetje Notter en Zuna

Dirk ter Haar
Bestuurslid

Smalendijk 4, Zuna
0546-543143

Taken: Verkeerscommissie, Platform landelijk gebied

Ingrid Bremmer
Bestuurslid

Notterweg 15, Notter
0546-578950

Taken: Verkeerscommissie

Marthijn Woolderink
Bestuurslid

Schapendijk 20a, Notter
0548-707459

Taken: Website