Zuna, een studie waard!

Zuna, een studie waard!

Voor haar afstudeerscriptie aardrijkskunde op het vwo van een scholengemeenschap in Apeldoorn heeft Maaike Quartel in 2013 als onderwerp genomen: de buurtschap Zuna.
Van haar leraar aardrijkskunde, de heer Ten Cate, kreeg ze voor dit werkstuk een 9. Zo’n hoge waardering was op die school nog niet eerder gegeven voor een dergelijke aardrijkskundeopdracht.
Maaike schrijft in haar inleidend woord dat ze Zuna had uitgezocht vanwege ‘de leuke naam’.

We plaatsen met veel genoegen het complete werkstuk onverkort en onveranderd op onze site van GBNZ.
Wellicht dat sommige hoofdstukken wel wat erg diepgaand en uitvoerig op schrift zijn gesteld, maar er zullen zeker zeer lezenswaardige zaken voor u in te ontdekken zijn.

Maaike, hartelijk dank voor de toestemming jouw afstudeerwerkstuk integraal te mogen plaatsen!

H. Strieks

Bekijk hier de afstudeerscriptie