Notulen jaarvergadering 2015

Dinsdag 17 maart heeft de GBNZ ledenvergadering 2015 plaatsgevonden. De notulen van deze vergadering zijn nu te downloaden.

Download notulen