School met de Bijbel 100 jaar

Het bestuur van GBNZ feliciteert de School met de Bijbel met haar 100-jarig bestaan.

Wij wensen het onderwijzend personeel, de leerlingen, het bestuur, de ouderraad en alle overig betrokkenen een prettige feestweek.

Veel plezier en geniet ervan.

Bestuur Gemeenschappelijk Belang Notter-Zuna