Nieuws

Jarige school Notter-Zuna ontvangt waardecheque speeltoestel

De school met de Bijbel Notter-Zuna heeft de afgelopen week haar 100-jarige bestaan gevierd. In aanwezigheid van de Commissaris van de Koning Ank Bijleveld en burgemeester Robben hebben verschillende organisaties en verenigingen uit Notter-Zuna de school een waardecheque voor een

Geplaatst op: 24-06-2017

College B&W bezoekt Notter en Zuna

Een afvaardiging van de gemeente Wierden, bestaande uit burgemeester Robben, wethouder Lansink Rotgerink, wethouder Span, gemeentesecretaris Van den Brink en de heer Obbink, heeft op dinsdagavond 30 mei jl. een bezoek gebracht aan Notter & Zuna. Tijdens een fietstocht door

Geplaatst op: 19-06-2017

Asfaltonderhoud Klokkendijk

Vanaf maandag 19 juni vindt er asfaltonderhoud plaats aan de Klokkendijk (gedeelte Zunaweg / Schapendijk). De werkzaamheden bestaan uit: Maandag 19 juni: asfalt frezen Dinsdag 20 juni: Asfalt wapeningsdoek aanbrengen Woensdag 21 juni: Asfalt aanbrengen Aanwonenden krijgen een brief met

Geplaatst op: 10-06-2017

Petitie tegen aanvliegroute Lelystad Airport

De actiegroep HoogOverijssel is een petitie gestart tegen de nieuwe aanvliegroutes voor Lelystad Airport. De twee aanvliegroutes, waarbij de vliegtuigen eerst in een wachtcirkel dalen en dan op een gelijkblijvend lage hoogte naar Lelystad vliegen, is volgens hen rampzalig voor

Geplaatst op: 16-02-2017

Hapjesbuffet nieuwjaarsreceptie aftrap “maaltijd service op het Kulturhus met vervoer”

Op de nieuwjaarsreceptie op 7 januari staat voor jong en oud een hapjes buffet klaar en wordt de mogelijkheid geïntroduceerd om deze winter regelmatig een maaltijd te gebruiken in het Kulturhus, waarbij, voor wie dat wenst, vervoer van en naar

Geplaatst op: 28-12-2016

Concept manifest Notter-Zuna gepresenteerd

Afgelopen dinsdag 15 november is het concept manifest Notter-Zuna toegelicht in een bijeenkomst in het Kulturhus. Tijdens eerdere bijeenkomsten is met velen uit de buurtschappen gewerkt aan een toekomstbestendig Notter-Zuna. Uit het resultaat van deze avonden is dit manifest opgesteld.

Geplaatst op: 16-11-2016

BUUV van start gegaan

Enkele weken geleden is in de gemeente Wierden het BUUV project van start gegaan. Voorafgaand aan de seniorenmiddag op 12 oktober in het Kulturhus Irene, was er een korte introductie van het BUUV project door Ria Maassen van den Brink

Geplaatst op: 12-10-2016

Tweede marktpartij glasvezel actief in Zuna

Inmiddels is er in Zuna naast Cogas een tweede marktpartij actief in de glasvezelmarkt. De bewoners in Zuna hebben van Delta Infra Techniek een sterk concurrerend aanbod ontvangen, in de vorm van een eenmalige bijdrage van € 675,- incl. BTW

Geplaatst op: 19-07-2016

Verslag tweede bijeenkomst “Generatiebestendig Notter-Zuna”

Op 4 juli jl. is er een tweede bijeenkomst “Generatiebestendig Notter-Zuna” georganiseerd door GBNZ en Kulturhus Irene. Na korte inleidingen door Dennis Kerkhoven (algemene gang van zaken en inspiratie), Ada Bosch (uitkomst eerdere brainstormsessie over “wat doen we zo al

Geplaatst op: 17-07-2016

Startbijeenkomst generatiebestendig Notter-Zuna levert thema’s voor de toekomst op

De startbijeenkomst “generatiebestendig Notter-Zuna” heeft een flink aantal thema’s voor de toekomst opgeleverd. Deze eerste avond van een reeks bijeenkomsten vormde de aftrap voor het ontwikkelen van een toekomstvisie voor Notter & Zuna. Dit traject naar een toekomstvisie is een initiatief van de Gemeente Wierden, Kulturhus

Geplaatst op: 14-06-2016