Nieuws april 2015

Notulen ledenvergadering 17 maart

Dinsdag 17 maart heeft de GBNZ ledenvergadering 2015 plaatsgevonden. De notulen van deze vergadering zijn nu te downloaden. Download notulen

Geplaatst op: 28-04-2015

Update stand van zaken Glasvezel door Cogas

De heer Grootenboer van Cogas gaf op dinsdagavond 17 maart 2015 een presentatie tijdens de ledenvergadering over de stand van zaken aanleg glasvezel in het buitengebied. Aangegeven werd dat eind maart meer informatie bekend zou worden over de aanleg, etc.

Geplaatst op:

60 km stickers gratis bij te bestellen

Een groot deel van de vuilcontainers in Notter en Zuna zijn inmiddels voorzien van 60 km stickers. Indien u meerdere containers heeft en hiervoor te weinig stickers heeft ontvangen, dan kunt u gratis extra stickers bij bestellen. Stuur ons hiervoor

Geplaatst op: 21-04-2015

Tijdelijke brug obstakel Enterse Zomp

Dinsdagavond 14 april is in het Kulturhus Irene het “brugplan” gepresenteerd voor de vervanging van de Zunabrug. Dit plan voorziet in een tijdelijke brug voor voetgangers en fietsers gedurende de bouw van de nieuwe brug. Echter deze tijdelijke brug blijkt

Geplaatst op: 16-04-2015

Informatiebijeenkomst vervanging Zunabrug

Bericht van de gemeente Wierden: De Zunabrug wordt dit jaar vervangen. Daarover willen we u graag informeren tijdens een informatiebijeenkomst. Al eerder zijn er twee informatieavonden geweest. Deze informatie- avonden ging over de voorbereiding van de vervanging van de brug.

Geplaatst op: 09-04-2015